Aerline H

2017:

Aerline H har i mars 2017 avslutat sitt avelsarbete och vilar nu vid sidan av sin mor på Bäcka Gård häst-kyrkogård. Han blev 24 år och har 19 framgångsrika avelssäsonger bakom sig.

Stall-H vill tacka alla som använt Aerline H i sin avel och önskar fortsatta framgångar för hans avkommor. Fryst semin är även i fortsättningen tillgänglig, se vidare Betäckning.

Vi vill också tacka Troedsberga Hingst och Seminstation som under många år tagit väl hand om Aerline H och gett god service åt stoägare.

 


© Stall-H Senaste ändring - Last modified: Sunday, 27-Aug-2017 13:42:10 CEST