Stall H Betäckning
Skriv ut denna sida
          
Alla auktoriserade hingststationer kan få transportsemin från Aerline H 949.

Eftersom AERLINE H har mycket bra spermakvalitet är möjligheten att få stoet dräktigt ungefär lika stor vid användning av transportsemin (TAI) som vid direkt insemination (AI).

För längre avstånd kan frusen semin användas. Utanför Sverige gäller särskilda regler.

All beställning av semin sker genom den station Du valt för att betäcka Ditt sto.

För mera detaljerad information kontakta Bäcka Gård, 255 92 Helsingborg
per telefon 042 - 22 03 73 eller 0708 - 22 03 73
eller per email:
stall-h@stall-h.se


© Stall-H Senaste ändring - Last modified: Monday, 15-Mar-2010 11:07:13 CET