Stall H Betäckning
Skriv ut denna sida
          
Under betäckningssäsongen 2016 står Aerline H från 1 april på

Troedsberga Hingst & Seminstation
Christian Hansson tel 0435 32160, 0706 049355
Troedsberga 302, 28491 Perstorp.
Helst bör Du i förväg meddela att Du vill komma med Ditt sto, men det brukar gå att ordna även med kort varsel.

När det är dags för betäckning (efter veterinärundersökning) semineras stoet med färsk semin (AI).

Du kan hämta stoet direkt när semineringen avslutats, men måste då återkomma för dräktighetsundersökning och ev upprepad insemination.

Har Du beställt uppstallning tar stationen hand om stoet, genomför undersökning m.m. och håller Dig informerad. Behövs några speciella veterinära åtgärder tar man alltid först kontakt med stoägaren. När stoet är dräktigt kan hon hämtas efter det att pappersarbetet klarats av.

Kostnaderna på stationen faktureras av stationen. Stationskostnader inkl. veterinär och seminavgift är 3 200 kr. Extra veterinäravgifter kan tillkomma efter samråd med stoägaren. Uppstallning för sto utan föl kostar 100 kr/dygn, betesgång 60 kr. Sto med föl vid sidan kostar 120 kr/dygn respektive 60 kr/dygn.

Språngavgift och dräktighetsavgift faktureras av Stall-H.
Se vidare Från anmälan till registrerat föl


© Stall-H Senaste ändring - Last modified: Monday, 29-Feb-2016 18:31:21 CET