Skriv ut denna sida
Senaste ändring: Monday, 29-Feb-2016 18:29:56 CET
Betäckning med Aerline H 949
Avgifterna är för 2016:
Språng: 2 500
Dräktighet 90 dygn: 8 000
Fosterförsäkring

När stoet efter 90 dygn är dräktigt, och 90 dygnsavgiften är fakturerad, har hingst och hingstägare egentligen gjort sitt, men det tråkiga kan ju hända att stoet därefter resorberar eller kastar. För att så långt som möjligt hålla stoägaren skadelös utfärdar vi då ett tillgodo-bevis med dels 1000 kr rabatt på språngavgiften vid ny betäckning med Aerline H, och dels befrielse från 90 dygnsavgift tills stoet fött levande föl efter Aerline H. Denna fosterförsäkring gäller om fakturan på den ursprungliga 90 dygns avgiften betalts inom förfallodatum.

Denna nya fosterförsäkring innebär, vid förnyad betäckning med Aerline H, en utökning i förhållande till tidigare försäkring, eftersom nu rabatt ges på språngsavgiften med 1000 kr.

Vi vill dock påpeka att stoägaren själv måste försäkra fölet efter fölning.
Stationsavgift (som faktureras av stationen), externa avgifter samt moms tillkommer.
Semin är tillgänglig för alla auktoriserade stationer. Även fryst semin är tillgänglig.
Du är välkommen med Ditt sto antingen till den station där hingsten står eller till annan godkänd hingststation var som helst i Sverige.
Klicka på

   - där hingsten står
   - på annan station
för att få mer information.
För betäckning utanför Sverige gäller särskilda bestämmelser. Kontakta oss på Stall H.

Hela proceduren för betäckning fram till registrerat föl beskrivs under
Från anmälan till registrerat föl


© Stall-H Senaste ändring - Last modified: Monday, 29-Feb-2016 18:29:56 CET