Aerline H 949 Aerline H 949 Aerline H 949

 

Fryst semin från Aerline-H finns tillgänglig på följande villkor:

- Fryst semin kan rekvireras utan kostnad. Transport till godkänd seminstation enligt överenskommelse.
- Kostnader för seminering och tillstånd betalas av stoägare/station.
- Rapport måste lämnas om användning av varje levererad dos.
- Vid dräktighet efter 90 dygn debiteras fölavgift 8000 SEK + moms.© Stall-H Senaste ändring - Last modified: