Aerline H 949 Aerline H 949 Aerline H 949

Betäckning med Aerline H 949
Senaste ändring: Monday, 29-Feb-2016 18:26:44 CET
AERLINE H 949 kommer även under 2016 att stå på Troedsberga Hingst & Seminstation med adress Christian Hansson, Troedsberga 302, 284 91 Perstorp, tel + fax 0435-32 160, 0706-049355.
Avgifterna är för 2016:
Språng 2 500
Dräktighet 90 dygn 8 000
Fosterförsäkring När stoet efter 90 dygn är dräktigt, och 90 dygnsavgiften är fakturerad, har hingst och hingstägare egentligen gjort sitt, men det tråkiga kan ju hända att stoet därefter resorberar eller kastar. För att så långt som möjligt hålla stoägaren skadelös utfärdar vi då ett tillgodo-bevis med dels 1000 kr rabatt på språngavgiften vid ny betäckning med Aerline H, och dels befrielse från 90 dygnsavgift tills stoet fött levande föl efter Aerline H. Denna fosterförsäkring gäller om fakturan på den ursprungliga 90 dygns avgiften betalts inom förfallodatum.

Denna nya fosterförsäkring innebär, vid förnyad betäckning med Aerline H, en utökning i förhållande till tidigare försäkring, eftersom nu rabatt ges på språngsavgiften med 1000 kr.

Vi vill dock påpeka att stoägaren själv måste försäkra fölet efter fölning.
Stationsavgift (som faktureras av stationen), externa avgifter samt moms tillkommer.
Semin är tillgänglig för alla auktoriserade stationer. Även fryst semin är tillgänglig.
Rabatt för diplomston och ston med placeringar i svår klass.
För att stimulera till att avkommor efter Aerline H avelsvärderas betalar vi fölvisningsavgifter för föl som blir klass I, och anmälnings avgift till visning för avkommor som blir diplomston, om vi får dokumenterat resultat med omdöme och en bild av avkomman.
Vill Du veta mera är Du alltid välkommen att kontakta oss på Bäcka Gård tel 042-22 03 73.
Betäckningsstation:
Troedsberga Hingst & Seminstation, Christian Hansson, Troedsberga 302, 284 91 Perstorp, tel + fax 0435-32 160, 0706-049355.

Du vinner på att betäcka med AERLINE H 949.
Mycket hög dräktighetsprocent. Avkommor av hög klass.© Stall-H Senaste ändring - Last modified: Monday, 29-Feb-2016 18:26:44 CET